Wat doen wij?
Wilhelmus Uitgevers verzorgt gedrukte uitgaves voor verscheidene goede doelen, verenigingen, dierenopvangcentra en kinderboerijen.

Voor wie doen wij dit?
Wij verzorgen onder andere twee keer per jaar het ledenmagazine van Stichting Dierenopvangcentrum Groningen en de raamposters voor activiteiten van verschillende kinderboerderijen.

Hoe doen wij dit?
Dit doen wij middels het sponsorconcept. Dit betekent dat wij bedrijven uit de regio benaderen om samen met hen uw uitgave mogelijk te maken.

Hoeveel kost dit voor de organisatie?
Niets! De uitgaves worden geheel kosteloos voor de organisaties verzorgd. Hierdoor kunnen zij zich blijven richten op hetgene waar ze zich al jarenlang voor inzetten.

Wat voor soorten uitgaves maken wij?
Onder het kopje ‘diensten’ kunt u de verschillende vormen van gedrukte uitgaves vinden.

Wilt u meer informatie als goed doel, dierencentrum of kinderboerderij?
Onder het kopje ‘organisaties’ vindt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen!

Wilt u meer informatie als adverteerder?
Onder het kopje ‘adverteerders’ vindt u meer informatie over bijvoorbeeld het aanleveren van uw kopij.